P2011

Taustaryhmä

Valmennus:

Mika Mäkiranta

Marko Kuoppala

Joukkueenjohto ja huolto

Satu Karppinen – 0405223853 – karppsat@gmail.com