Seuran esittely

Oriveden Tuisku on vuonna 1935 perustettu jalkapalloseura. Oriveden Tuisku on grassroot-tason kasvattajaseura, jonka tavoitteena on tarjota paikallisille ja lähikuntien lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus mahdollisimman edulliseen, mutta samalla laadukkaaseen jalkapallon ja futsalin harrastamiseen.

Oriveden Tuiskun jalkapallo- ja futsal-seuratyössä toteutetaan Suomen Palloliiton, suomalaisen Jalkapalloperheen yhteisiä perusarvoja iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisöllisyys.

Vuosina 2016 – 2020 suomalaisen jalkapallon ja futsalin toiminnan painopisteinä on neljä päävalintaa: Pelaajan laadukas arki, Elinvoimainen seura, Mielenkiintoiset kilpailut ja Jalkapalloperheen aktiivinen viestintä ja vuorovaikutus. Oriveden Tuisku toteuttaa näitä strategian painopisteitä omassa toiminnassaan.

Pelaajilla seurassa on noin 300. Seuran pelaajamäärä on viimeisten vuosien ajat ollut jatkuvassa, tasaisessa kasvussa. Pelaajamäärän kasvuun ovat vaikuttaneet mm. Orivedelle vuonna 2015 rakennettu uusi tekonurmikenttä sekä seuran lähteminen mukaan Palloliiton Laatujärjestelmätyöhön.

Erityisesti seuran tyttöfutispuoli on kehittynyt viiime vuosien aikana: Keväällä 2016 Palloliiton Tampereen piirin sarjaan Oriveden Tuiskusta osallistui vain yksi, seuran ainoa tyttöjoukkue. Tällä hetkellä seuralla on tarjota oma joukkue kaikenikäisille pelaajille 2- vuotiaasta ylöspäin.

Orivedellä moni nuori harrastaa useampaa lajia. Oriveden Tuisku on solminut paikallisen jääkiekkoseuran Fortunan kanssa yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa pelaajalle molempien lajien ympärivuotisen harrastamisen.

Pelaajan laadukas arki -painopiste näkyy Tuiskun toiminnassa Ilves ry:n jalkapallojaoston kanssa tehtävän yhteistyön muodossa. Tuisku ja Ilves allekirjoittivat seurayhteistyösopimuksen keväällä 2018. Sopimuksen tavoitteena on parantaa seurojen pelaajien mahdollisuuksia harrastaa jalkapalloa ja futsalia itselleen sopivalla tasolla mahdollisimman pitkään omassa lähiympäristössä sekä tehdä yhteistyöseurojen toimintamallit kaikille avoimiksi ja selkeiksi. Yhteistyö pitää sisällään mm. valmentajakoulutusta ja tutorointia sekä yhteistyöseurapäiviä F- ja E-ikäisille juniorijoukkueille.

Pelaajan laadukas arki -painopiste näkyy myös paikalllisessa lukioyhteistyössä. Oriveden Tuisku tekee yhteistyötä Oriveden kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä lukion kanssa. Syksyllä 2018 käynnistyi Oriveden lukiossa urheilulinja, jonka jalkapallon lajivalmennuksesta vastaa Oriveden Tuisku.

Harrasteolosuhteet Orivedellä ovat kesäaikaan erinomaiset: Tuiskulla on käytössä tekonurmikenttä sekä Pappilan nurmikenttä. Talvella Tuiskun joukkueen harjoittelevat Oriveden liikuntahallilla sekä koulujen saleissa.

Oriveden Tuisku on valittu mukaan Palloliiton Perhefutis-toteuttajaksi. Perhefutis on pienten lasten ja heidän vanhempiensa yhteinen jalkapalloharrastus.

Orivedellä kaikki pelaa!

Tuiskun toiminta-ajatus

 • jalkapallo on lasten ja nuorten oma juttu
 • jalkapallo edistää henkistä hyvinvointia
 • jalkapallo edistää fyysistä hyvinvointia
 • jalkapallo innostaa elinikäiseen liikunnan harrastamiseen

Tuiskun arvot

 • tasavertaisuus
 • oikeudenmukaisuus
 • suvaitsevaisuus
 • ympäristöstä huolehtiminen

Lasten ja nuorten pelisäännöissä korostamme iloista mieltä, vastustajan ja erotuomarin kunnioittamista, kaverin kannustamista, tasapuolista peluuttamista, hyvää käytöstä, ympäristöstä huolehtimista ja päihteettömyyttä.

Aikuisten pelisäännöissä korostetaan samoja asioita. Myös aikuisilta edellytetään hyvää käytöstä ja vastustajan ja erotuomarin kunnioitusta. Aikuisia muistutetaan myös siitä, että kyse on lasten ja nuorten harrastuksesta, jota vanhempien toivotaan tukevan ja kannustavan, mutta jossa voittaminen ei ole aina se tärkein asia.

Lasten ja nuorten valmennuksen periaatteita

Tuiskussa noudatetaan Suomen Palloliiton KAIKKI PELAA -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on:

 • Tarjota lapsille ja nuorille mielenkiintoisia pelejä ja leikkejä erilaisissa olosuhteissa ympäri vuoden.
 • Helpottaa mukaan tulemista jalkapalloharrastuksen pariin milloin ja missä vain.
 • Luoda lapsille ja nuorille mahdollisuus kasvaa mihin tahansa unelmiin ja tehtäviin jalkapalloseurassa.
 • Toimia jokaisen lapsen ja nuoren parhaaksi heidän yksilölliset eronsa huomioiden.