Oriveden Tuiskun valmennuslinjaus

Päivitetty 3.1.2018

Yleistä:

Valmennuslinjauksen tarkoitus on yhtenäistää seuran eri ikäluokkien toimintaa. Samalla tavoite on varmistaa, että pelaajat käyvät omalla pelaajapolullaan ikäkausikohtaiset harjoitteet ja painopistealueet läpi. Valmennuslinjauksen tarkoituksena on myös helpottaa valmentajien työtä kauden aikana.

Seura:

Oriveden Tuisku on kasvattajaseura. Oriveden Tuisku juniorijoukkueiden pelaajien kehittäminen on tärkeämpää kuin yksittäisten otteluiden voittaminen. Valmennuksen tulee lähteä laadukkaasta ja täsmällisestä toiminnasta. Tavoitteena on luoda pelaajapolku, joka huomioi kaikki pelaajat omalla osaamistasollaan. Toiminnan laadun mittari on se, miten takaamme lasten ja nuorten onnistumisten määrän kasvun harjoituksissa ja oikealla tavalla myös peleissä.

Pelaaja:

Palloliiton Nuorisotoimintalinjassa on laadittu ohjeet tasojoukkueiden ja tasoryhmien muodostamiselle. Tasoryhmittely, jota käytämme Oriveden Tuiskussa on joustava keino eriyttää harjoittelua ja pelaamista. Osaamistasoihin jakamisen taustalla on pyrkimys antaa jokaiselle pelaajalle haasteita henkilökohtaisen kehitystasonsa mukaan. Tasoryhmä on yksittäisessä harjoituksessa/pelissä/turnauksessa käytetty ryhmä pelaajia. Ryhmän koostumus vaihtelee harjoituksesta/pelistä/turnauksesta riippuen. Tasoryhmien väliset raja-aidat on pidetty matalina ja siirtyminen ryhmästä toiseen on joustavaa ja säännöllistä. Tasoryhmäjakoa voidaan käyttää harjoittelussa jo harrastuksen alusta alkaen. Tasoryhmiä muodostettaessa on oltava avointa viestintää. Avainasia on se miten asia viestitään lapsille/nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Lapsille/nuorille ja vanhemmille on kerrottava miten ryhmien muodostaminen tehdään, mitä ryhmittelyllä tavoitellaan ja miten ryhmien välillä liikutaan. Paras tapa viestiä asiasta on kasvokkain keskustelu. Nimettyjä tasoryhmiä seurassa ei saa käyttää. On tärkeää tarjota mahdollisuus harrastaa ja harjoitella pelaamista paljon. Pelaajien harjoitusinnokkuuden ja erilaisten motiivien kannalta on tärkeää selvittää kuinka paljon pelaaja haluaa käyttää harrastukseen aikaa. Joukkueissa suositellaan otettavan käyttöön Fortum Tutorin Tunne Pelaajasi –työkalu. Lataa -> PDF – Fortum Tutor Tunne Pelaajasi

Harjoittelu tasoryhmissä:

Ryhmät jaetaan harjoituksissa harjoitteiden mukaan. Liikkuminen ryhmien välillä on oltava joustavaa. Samoja harjoitteita tehdään joka ryhmälle. Harjoitteissa otetaan pelaajien taitotaso huomioon. Pyritään seurana tarjoamaan pelaajille mahdollisimman hyvät ja tasapuoliset harjoitusolosuhteet tasoryhmästä huolimatta.

Pelaaminen vanhemmissa ikäluokissa:

Ikäluokkien välinen yhteistyö on tärkeä osa pelaajien yksilöllistä kehittämistä. On pelaajia, joiden kehittyminen vaatii pelaamista ja harjoittelua vanhemman ikäluokan mukana. Siirtojen suhteen täytyy käyttää huolellista harkintaa. Vastuuvalmentajat yhdessä valmennuspäällikön kanssa tekevät päätökset ja vastaavat yksittäisten pelaajien liikkumisista ikäluokkien välillä.

Valmentajat:

Oriveden Tuisku kannustaa ja tukee valmentajia kouluttautumaan ja näin kehittämään itseänsä. Oriveden Tuisku järjestää myös säännöllisesti valmentajille seuran sisäistä koulutusta. Koulutuksista ja niiden järjestämisestä on vastuussa seuran valmennuspäällikkö.

Taitokoulutoiminta:

  • Oriveden Tuisku järjestää taitokoulutoimintaa erillisenä tapahtumana ikäluokittain.
  • Taitokoulut ovat avoimia kaikille seuran pelaajille.