Oriveden Tuiskun valmennuslinjaus

Päivitetty 3.4.2022

Yleistä:

 • Valmennuslinjauksen tarkoitus on yhtenäistää seuran eri ikäluokkien toimintaa. Samalla tavoite on varmistaa, että pelaajat käyvät omalla pelaajapolullaan ikäkausikohtaiset harjoitteet ja painopistealueet läpi.
 • Valmennuslinjauksen tarkoituksena on myös helpottaa valmentajien työtä kauden aikana.

Seura:

 • Oriveden Tuisku on kasvattajaseura. Oriveden Tuisku juniorijoukkueiden pelaajien kehittäminen on tärkeämpää kuin yksittäisten otteluiden voittaminen. Valmennuksen tulee lähteä laadukkaasta ja täsmällisestä toiminnasta.
 • Tavoitteena on luoda pelaajapolku, joka huomioi kaikki pelaajat omalla osaamistasollaan. Toiminnan laadun mittari on se, miten takaamme lasten ja nuorten onnistumisten määrän kasvun harjoituksissa ja oikealla tavalla myös peleissä.

Pelaaja:

 • Palloliiton Nuorisotoimintalinjassa on laadittu ohjeet tasojoukkueiden ja tasoryhmien muodostamiselle. Tasoryhmittely, jota käytämme Oriveden Tuiskussa on joustava keino eriyttää harjoittelua ja pelaamista.
 • Osaamistasoihin jakamisen taustalla on pyrkimys antaa jokaiselle pelaajalle haasteita henkilökohtaisen kehitystasonsa mukaan. Tasoryhmä on yksittäisessä harjoituksessa/pelissä/turnauksessa käytetty ryhmä pelaajia. Ryhmän koostumus vaihtelee harjoituksesta/pelistä/turnauksesta riippuen.
 • Tasoryhmien väliset raja-aidat on pidetty matalina ja siirtyminen ryhmästä toiseen on joustavaa ja säännöllistä. Tasoryhmäjakoa voidaan käyttää harjoittelussa jo harrastuksen alusta alkaen. Tasoryhmiä muodostettaessa on oltava avointa viestintää. Avainasia on se miten asia viestitään lapsille/nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Lapsille/nuorille ja vanhemmille on kerrottava miten ryhmien muodostaminen tehdään, mitä ryhmittelyllä tavoitellaan ja miten ryhmien välillä liikutaan. Paras tapa viestiä asiasta on kasvokkain keskustelu.
 • Pelaajien harjoitusinnokkuuden ja erilaisten motiivien kannalta on tärkeää selvittää kuinka paljon pelaaja haluaa käyttää harrastukseen aikaa.

Pelaajapolku

 • Junioreiden pelaajapolku antaa mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa perhefutislaisesta aina aikuisuuteen saakka.
 • Pelaajapolku mahdollistaa myös kehittymisen kohti huippu-urheiluvaihetta ja jalkapalloilijan ammattia yhteistyöseuran kautta (Oriveden Tuiskulla on seurayhteistyösopimus Ilveksen kanssa)
 • Junioreiden pelaajapolulla on tarkoitus tarjota pelaajille joukkue aina senhetkisen tason mukaisesti huomioiden mm. yli-ikäisyyssäännöt. Joukkuejaot eivät ole pysyviä, vaan pelaajat voivat siirtyä eri joukkueeseen, kun pelaajan kehitys tai motivaatio sitä edellyttää.

Valmentajat:

 • Osallistuu seuran ja liiton valmentajakoulutuksiin
 • Ohjaa lapsia ja nuoria urheilullisiin elämäntapoihin
 • Opettaa lapset kunnioittamaan peliä, vastustajaa, vanhempia, toimihenkilöitä ja erotuomareita

Taitokoulutoiminta:

 • Oriveden Tuisku järjestää taitokoulutoimintaa erillisenä tapahtumana.